Realizace zelených střech

don´t worry, be green

Proč zelenou střechu ? - 4xE

E - ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT 

Zlepšení životního prostředí a jeho další udržitelný rozvoj v získávání nových vegetačních ploch,  které vážou kysličník uhličitý a produkují kyslík. Zelené střechy zadržují srážkovou vodu před rychlým odtokem do kanalizace, snižují prašnost, snižují výskyt škodlivých látek a zvyšují vlhkost vzduchu okolí. V neposlední řadě vytvářejí prostředí pro život rostlin a živočichů, čímž zvyšují biodiverzitu. Zelené střechy lépe vyrovnávají extrémní teploty a tím se lépe budova adaptuje na klimatické změny.

E - ESTETICKÝ ASPEKT

Vizuálně příjemné prostředí a zároveň výrazový prvek moderní architektury.

E - EKONOMICKÝ ASPEKT

Úspora energie zlepšením tepelné izolace střechy. Prodloužení životnosti hydroizolace střechy, která není vystavena přímému UV záření , vysokým teplotám a mechanickému poškození. Snížení nákladů na údržbu střechy  návrhem bezúdržbových skladeb. Bez dalšího záboru půdy dochází ke zvětšení nového využitelného prostoru - obytná zahrada (intenzivní střechy). Větší ochrana před hlukem. Nižší nápor na klimatizování prostor. Vyšší užitná hodnota nemovitosti, vyšší účinnost fotovoltaiky při realizaci biosolárních střech a v neposlední řadě nižší stočné od roku 2022.

E - EMOČNÍ ASPEKT

Pohled na zelenou střechu v lidech navozuje pozitivní emoce.