Návrh typu zelené střechy

Máte-li zájem si nechat udělat zelenou střechu, rádi Vám poradíme, jaké souvrství a typ vegetace použít. Díky podpoře obchodních partnerů (Bauder, Smart Roof Solution, Optigreen-Ekrost), kteří pro nás zajišťuji veškerý servis s technickou podporou a mají dostatek praktických zkušeností, Vám nabídneme detailní podklady (půdorys, typové detaily, návrh doplňků, kalkulaci odtokových poměrů, návrhy souvrství apod), tak aby námi navržená zelená střecha plně odpovídala Vašim požadavkům a splňovala veškeré zásady pro správný návrh.