Realizace zelených střech

don´t worry, be green

Proč zelenou střechu ?

E - ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT 

Zlepšení životního prostředí a jeho další udržitelný rozvoj v získávání nových vegetačních ploch,  které vážou kysličník uhličitý a produkují kyslík. Zelené střechy zadržují srážkovou vodu před rychlým odtokem do kanalizace, snižují prašnost, snižují výskyt škodlivých látek a zvyšují vlhkost vzduchu okolí. V neposlední řadě vytvářejí prostředí pro život rostlin a živočichů, čímž zvyšují biodiverzitu.

E - ESTETICKÝ ASPEKT

Vizuálně příjemné prostředí a zároveň výrazový prvek moderní architektury.

E - EKONOMICKÝ ASPEKT

Úspora energie zlepšením tepelné izolace střechy. Prodloužení životnosti hydroizolace střechy, která není vystavena přímému UV záření a vysokým teplotám. Snížení nákladů na údržbu střechy  návrhem bezúdržbových skladeb. Bez dalšího záboru půdy dochází ke zvětšení nového využitelného prostoru - obytná zahrada (intenzivní střechy).

E - EMOČNÍ ASPEKT

Pohled na zelenou střechu v lidech navozuje pozitivní emoce.