zelená střecha je teamová práce

spolupracujeme

Německá firma Bauder specializovaná na ploché a šikmé střechy je již 25let na trhu. Pro zelené střechy vyvinula svoji hydroakumulační desku, na kterou se kladou další vrstvy substrátu.

Envilope je nově vzniklá firma, která se specializuje na ploché střechy, svislé zelené stěny a retenční plochy velkých urbanistických celků. Jejich cesta jsou recyklované materiály, což je i hybridní deska EnviBoard, která se po čase stane součástí rostlinného kořenového systému s vlastnostmi stále akumulovat vodu.