Propočet nákladů
Sem vložte podnadpis

Cenová nabídka zpracovaná dle Vašich požadavků, co od zelené střechy očekáváte, je závislá na více faktorech:

Jedním z nich je, co očekáváte od typu vegetační vrstvy, která je zároveň pohledovou záležitostí - to znamená jaký typ ozelenění požadujete. Podle toho rozlišujeme střechy s intenzivní (vyšší množství substrátu pro vhodný růst travin, keřů a stromů) nebo extenzivní zelení (nižší výšky substrátů, především pro střechy, kde je počítáno s malým zatížení, suchomilné rostliny typu sukulenty apod.).

Dále má na cenu vliv sklon střechy, protože na šikmých střechách od určitého sklonu je nutné použít protiskluzového systému, bez kterého se na rovných střechách můžeme obejít.

Dopravní dostupnost má také vliv na cenovou nabídku.

A v neposlední řadě i velikost plochy zelené střechy. Na větších střechách vychází ceny lépe, než u malých střech. Je to důsledek množstevních cen od výrobců a taky pracností detailů.

Cenovou nabídku Vám zpracujeme zcela zdarma, nezávazně pouze s přesnější specifikací od Vás - rozměry střechy, sklon, místo a typ požadovaného ozelenění. Pokud potřebujete v nějaké věci poradit, rádi Vám pomůžeme.